SAUGOS INFORMACIJA

PRIMENAME, KAD BŪTINA PATIKRINTI IR UŽTIKRINTI SAUGŲ VIRYKLIŲ SU DVIGUBA DUJŲ JUNGTIMI SUMONTAVIMĄ

Mes vertiname klientų pasitikėjimą mumis ir labai rūpinamės savo atsakomybe prieš jus. Kaip atsakingas gamintojas, norime užtikrinti, kad jūsų prietaisas bus sumontuotas tinkamai ir saugiai, pagal naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus. Netinkamai prijungta dujų jungtis gali kelti rimtą pavojų jums ir jūsų namams, pvz., sukelti gaisrą ar sprogimą dėl galimo dujų nuotėkio.

Nėra pagrindo nerimauti, jei jūsų namuose naudojamas dujinis prietaisas, kurį sumontavo įgaliotas ir kvalifikuotas technikas, vadovaudamasis instrukcijoje pateiktais nurodymais. Visiems klientams primygtinai rekomenduojame, kad dujinius prietaisus visada montuotų tinkamai įgaliotas ir kvalifikuotas technikas, vadovaudamasis instrukcija.

Jei jūsų sumontuotoje dujinėje viryklėje yra du dujų įleidimo vamzdžiai, rekomenduojame atlikti toliau pateiktame paveikslėlyje nurodytą apžiūrą namuose.

DUJINĖS VIRYKLĖS SU DVIGUBA DUJŲ JUNGTIMI PATIKRINIMAS NAMUOSE

  • 1. Išjunkite elektrą savo namų elektros skydelyje (saugiklių dėžutėje)
  • 2. Užsukite pagrindinį dujų vožtuvą savo namuose
  • 3. Lėtai ir atsargiai patraukite dujinę viryklę į priekį, kad aiškiai matytumėte galinę viryklės dalį
  • 4. Nustatykite nenaudojamą dujų jungtį galinėje dujinės viryklės dalyje
  • 5. Patikrinkite, ar nenaudojama dujų jungtis yra uždaryta metaliniu dangteliu, kaip parodyta aveikslėlyje žemiau
Jei nenaudojama dujų jungtis yra užaklinta metaliniu dangteliu, kaip parodyta aukščiau esančiame paveikslėlyje, jūsų dujinė viryklė buvo tinkamai sumontuota ir galite ją toliau saugiai naudoti.

Jei nenaudojama dujų jungtis nėra užaklinta metaliniu dangteliu arba yra uždaryta apsauginiu plastikiniu dangteliu, jūsų prietaisas buvo sumontuotas netinkamai. Tokiu atveju nenaudokite prietaiso, kol kvalifikuotas technikas nepašalins montavimo klaidų. Taip pat turėtumėte užtikrinti, kad pagrindinis dujų vožtuvas jūsų namuose liks uždarytas.

Susisiekite su Beko el. pašto adresu support@beko.com.pl ir praneškite apie netinkamą jūsų dujinės viryklės sumontavimą, vadovaukitės pagalbos skyriaus darbuotojų nurodymais ir, jei reikia, susitarkite dėl nemokamo patikrinimo vietoje bei remonto.